Smart classroom durant el curs 2021-2022

Smart classroom durant el curs 2021-2022

El Ple Municipal modifica el pressupost del 2021 per finançar i cobrir la despesa econòmica del projecte “Nous espais

d’aprenentatge”

Les onze escoles públiques d’Educació Primària de Viladecans comptaran amb una aula intel·ligent durant el curs 2021-2022, seguint l’exemple del projecte pilot que es desenvolupa des del curs 2019-2020 a l’Escola Miquel Martí i Pol. Serà el resultat d’aplicar el pla municipal SmartClassroom Project, per a la transformació dels espais d’aprenentatge als centres educatius de Viladecans, i tindrà un cost d’uns 172.000 euros procedents de la modificació pressupostària aprovada pel Ple municipal del 27 de maig. L’acció inclourà una formació a docents perquè puguin treure el màxim profit a les noves instal·lacions.  

El projecte “Nous espais d’aprenentatge” s’emmarca dins de l’aposta que fa l’Ajuntament de Viladecans  per l’èxit educatiu i el foment de la innovació educativa a la ciutat, i va començar al 2019, amb la creació del grup de recerca SmartClassroom Project, liderat per en Guillermo Bautista, de la Universitat Oberta de Catalunya. Va començar llavors el procés de codisseny de nous espais d’aprenentatge a l’escola primària a Viladecans, que es va veure aturat durant la pandèmia. A totes les escoles s’han fet tres sessions de codisseny en què han participat els diferents agents implicats: el grup de recerca SmartClassroom Project, que fa l’acompanyament de tot el procés, les i els docents, l’alumnat i les famílies.

En la primera sessió per codissenyar les aules, es va fer un primer anàlisi de com estan els centres educatius de Viladecans i es va dibuixar un primer esbós de com seria l’aula ideal per dur a terme les metolodogies que fan servir els centres. En la segona sessió, abans de la trobada, cada escola va fer una activitat prèvia amb l’alumnat per descobrir quins són els espais que més els agraden de la seva escola i per què i què els agradaria que hi hagués en aquestes aules noves. Amb les conclusions d’aquesta activitat, els alumnes ho van posar en comú a la sessió i van acabar fent el disseny de la seva aula ideal en la qual incorporaven tots aquells espais que més els agraden de l’escola.

A la tercera i última sessió, amb les famílies, els i les participants van comptar amb un plànol a escala de l’aula real que desitgen canviar i, amb les peces que representen els diferents objectes, van anar dissenyant com serà la seva aula definitiva. Aquest disseny final va incorporar les reflexions fetes en totes les sessions anteriors i les opinions de docents, famílies i estudiants que han participat en el procés.

Aules adaptades als processos d’aprenentatge

Els avenços experimentats en les últimes dècades en les teories i paradigmes educatius, així com l'aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques d'acord al coneixement científic sobre com es produeixen els processos d'aprenentatge, requereixen posar atenció prioritària en els canvis que haurien d'experimentar la configuració i organització dels espais d'aprenentatge a les aules, així com en les condicions, les dinàmiques i les metodologies que en aquests espais es desenvolupen.

Cal replantejar definitivament les aules tradicionals organitzades generalment en files i columnes de cadires i taules, davant la taula de professor i la pissarra, ja que no responen a les expectatives i necessitats educatives actuals. L’espai d’aprenentatge a l’escola també requereix adaptar-se als nous contextos i recursos que tenim al nostre abast, com la tecnologia digital, que formen part de la nostra realitat cada vegada amb més intensitat. D’aquesta manera, cal acompanyar l’espai d’aprenentatge de noves propostes metodològiques.

Aquest disseny dels espais d’aprenentatge està centrat en tres dimensions: l’ambiental (millora de la infraestructura, l'arquitectura de l'espai i l’accessibilitat), la pedagògica (un disseny d’aula basat en l’activitat d’aprenentatge i en el benestar, tant de l’alumnat com del professorat) i digital (les tecnologies han de ser introduïdes a les aules de forma invisible i permanent com a instrument de treball intel·lectual i com a eina de construcció compartida de coneixement).

Fuente: Ajuntament de Viladecans