Nova ampliació de la Policia Municipal de Gavà: l’Ajuntament convoca set places més

Nova ampliació de la Policia Municipal de Gavà: convoca set places més

  • Es torna a potenciar la presència de dones 
  • Finalitzat el procés selectiu, el cos comptarà amb 88 agents.

L’Ajuntament de Gavà ha obert la convocatòria de set noves places de policia municipal. Aquesta nova ampliació de la plantilla permetrà

continuar reforçant el cos per oferir un millor servei a la ciutadania, amb una potenciació de la policia de proximitat,

Per a l’alcaldessa, Gemma Badia, “un cop finalitzat aquest procés comptarem amb 88 efectius, un xifra important de cara a continuar millorant la seguretat a Gavà. A aquests reforços de personal se suma la inversió que estem fent tant en el parc mòbil com en el nou dispositiu de videovigilància amb càmeres de lectura de matrícules”.

Badia ha afegit que “la seguretat és prioritària per a nosaltres i volem que la ciutadania continuï tenint la percepció que Gavà és una ciutat segura. Les dades són molt bones i treballarem per seguir millorant-les”.

La convocatòria també contribuirà a incrementar la presència femenina dins del cos. De les 7 places, 2 estan reservades per a dones. Això vol dir que es donarà preferència a les candidates dones sempre que superin les proves i exercicis de la fase d’oposició del procés selectiu i que la seva puntuació no sigui un 15% inferior respecte als candidats homes que les precedeixin.

Es tracta de la segona vegada que s’incorpora la reserva específica de places per a dones a les convocatòries de la Policia Municipal. Una decisió alienada amb el III Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà que té la finalitat de garantir l’aplicació del principi d’igualtat de gènere dins de l’organització. Una de les línies estratègiques del document és contribuir a eliminar els estereotips, actituds i obstacles que dificulten les dones accedir a professions i llocs de treball amb un major desequilibri.

Un cos en constant creixement

Amb la nova convocatòria, la Policia Municipal continua amb el creixement progressiu de la plantilla, que s’ha consolidat de manera més marcada els últims dos anys.

Fruit de la convocatòria de 2022, s’hi van incorporar 8 agents. Amb les 7 noves places convocades, la plantilla efectiva passarà a ser de 88 policies. Els nous agents s’incorporaran d’aquí un any, un cop superat el procés de selecció i la preceptiva formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El que ja s’ha fet de cara a la temporada de platges és reforçar el cos amb agents interins. A principis de juny, s’incorporaran un total de 5.

Per altra banda, continuen els processos de promoció a la plantilla actual. Als quatre nous caporals que ja estan en període de pràctiques, s’hi afegirà una nova promoció de dues places de sergent que s’obrirà a finals d’any.

Qui s’hi pot  presentar

El sistema de selecció dels nous agents de la Policia Municipal és el d’oposició lliure.  Les persones interessades a participar en el procés poden presentar les sol·licituds fins al 18 de juny. 

Per primera vegada, i d’acord amb la Llei de policies locals de Catalunya, les persones aspirants han de disposar del títol de batxillerat, tècnic o un altre d’equivalent o superior. 

Altres dels requisits que es demanen per accedir al cos hi ha:

  • Tenir ciutadania espanyola i entre 18 i 38 anys d’edat.
  • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que se’ls encomani, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i el Reglament dels cossos de policia local.
  • Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B2 o superior.
  • No haver estat condemnat/da per cap delicte ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.
  • Tenir el permís de conduir classe B i A2.  

Es poden consultar les bases de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà.