Gavà millora la recollida porta a porta a l’Illa Centre

Gavà millora la recollida porta a porta a l’Illa Centre

A finals de maig, el sistema s’estendrà a totes les fraccions, excepte  el vidre, amb l’objectiu d’augmentar els índexs de recollida selectiva. L’Ajuntament de Gavà expandeix el sistema de recollida Porta a Porta a l’Illa Centre. Concretament, passaran a recollir-se totes les fraccions, excepte el  vidre que es continuarà recollint en els contenidors verds.

En aquesta zona del  nucli urbà ja es portava a terme la recollida comercial i la fracció resta dels  residus domèstics, i ara s’implementarà una nova fase per millorar el  funcionament i incrementar el reciclatge. 

Abans de la seva posada en marxa, es farà un procés d’informació i  priorització per tal que el veïnat conegui el nou servei i pugui triar entre dues  opcions de recollida: fer la recollida sis dies a la setmana (de dilluns a  dissabte), o bé fer-la quatre dies a la setmana (dilluns, dimecres, divendres i  dissabte), reduint així el pas de vehicles a l’àmbit. 

Aquest procés es desenvoluparà del 18 de març al 9 d’abril. El veïnat podrà  donar la seva opinió online, mitjançant la pàgina web participa.gavaciutat.cat.  També podran votar de forma presencial portant la butlleta de participació que  hauran rebut a casa seva amb un fulletó explicatiu. A la Casa Gran es  comptarà amb un espai de participació (urna i informador/a ambiental) durant  els dies esmentats, de dilluns a divendres de 17 a 20 hores (excepte els dies  festius de Setmana Santa, 29 de març i 1 d’abril). 

A més, s’han programat dues sessions informatives, el 18 de març i el 3  d’abril, que tindran lloc a la sala d’actes del Museu de Gavà a les 18 hores. 

Un cop tancat el període de votació i decidit el calendari del porta a porta, es realitzarà una sessió de retorn que tindrà lloc el 24 d’abril. En aquesta  trobada, s’explicarà el resultat del procés participatiu i com 

s’implementarà, a partir del 27 de maig, l’ampliació de la recollida porta a  porta.  

Abans de la posada en marxa, es convocaran reunions de comunitat als edificis  plurifamiliars de més de 8 habitatges. A més, professionals especialistes en  educació ambiental visitaran cada una de les llars de l’Illa-Centre per lliurar el  material necessari i explicar en detall el funcionament del servei. 

Un model d’èxit 

La recollida porta a porta consisteix a lliurar els residus davant de la porta de  l'habitatge, en uns dies i hores determinats per a cada fracció i mitjançant uns  cubells i bosses específics que faciliten el sistema. 

Actualment, aquest model està implementat a Mas Brugués, La Sentiu i Les  Panes-American Lake que inclou els barris de Can Serra Balet, Àngela Roca i  Ausiàs March.  

El Porta a Porta s’ emmarca en el model de Recollida i Gestió de Residus de  Gavà, en sintonia amb la nova normativa de gestió de residus municipals i  d’acord amb els criteris i objectius que cal seguir a nivell metropolità i europeu. Amb aquest sistema es fa un pas endavant en la millora dels índex de recollida  selectiva.  

A Gavà, el percentatge ha arribat al 38%, des que l’any 2018 es va començar a  implantar el nou model de recollida de residus amb un conjunt d’accions com  l’ampliació de contenidors i la millora de la flota de vehicles, entre d’altres.  Aquest índex encara es troba lluny dels nivells europeus que cal assolir  progressivament: el 55% de reciclatge el 2025 i limitar al 10% els residus que  podran anar a abocador en 2035.