Sant Boi aprova el Pla de Mandat 2023-27 amb un ampli consens polític

Sant Boi aprova el Pla de Mandat 2023-27 amb un ampli consens polític

Sant Boi ha aprovat a el Pla de Mandat 2023-2027 amb un suport àmpliament majoritari del plenari municipal. És el full de ruta de les polítiques que es duran a terme durant aquest període de govern. S'hi indiquen 4 grans àmbits d'actuació, 44 línies de treball i 171 objectius

específics per millorar Sant Boi al llarg dels pròxims quatre anys.

El Pla de Mandat ha comptat amb els vots favorables de les dues formacions que integren l'Equip de govern (PSC i SBeC-Podem), del principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana de Catalunya, i del Partit Popular. Només els dos regidors de Vox hi han votat en contra.

L'objectiu del Pla de Mandat és fer de Sant Boi un referent metropolità com a ciutat sostenible, saludable, cohesionada i generadora d'oportunitats, especialment per a les generacions futures.

S'hi aborden qüestions tan diverses com la transició energètica, la lluita contra el canvi climàtic, la transformació digital, la garantia del dret a l?habitatge, la renaturalització de l?espai públic, l?atenció a les necessitats de l?adolescència, la lluita contra la discriminació a causa de l'edat (edatisme) o l?impuls de la formació i l'ocupació en sectors emergents de l?economia local.

L'Agenda Urbana i els ODS

El Pla de Mandat concreta per al període 2023-2027 els objectius del Pla d'acció de l?Agenda Urbana Local de Sant Boi. Els dos documents són coherents en les seves línies estratègiques i estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Àmbits d'actuació

El document s?estructura en quatre grans eixos o àmbits d?actuació, que adapten a la realitat de Sant Boi els eixos de l?Agenda Urbana.

-Ciutat cohesionada i Transformadora (Persones)

-Territori, Model de ciutat i Prosperitat (Ciutat)

-Ciutat sostenible, saludable, resilient i segura (Salut i Sostenibilitat)

-Digitalització i Governança (Administració i Bon govern)

Avaluació i seguiment

L'Ajuntament s'ha compromès a donar compte a la ciutadania de com els objectius del Pla de Mandat 2023-27 es van fent realitat al llarg del temps i tenen impacte en l?evolució de la ciutat. El seguiment es durà a terme amb indicadors quantitatius i qualitatius. Hi haurà una avaluació intermèdia a finals de 2025 i una avaluació final durant l'any 2027.

Una eina de tota la ciutat

El Pla de Mandat es planteja com una eina de tota la ciutat per construir col·lectivament Sant Boi. S'hi aposta per un nou marc de relació amb els agents polítics, socials i econòmics del municipi, per prioritzar la corresponsabilitat i enfortir les aliances i el treball col·laboratiu a partir d?objectius comuns. D'acord amb el Pla de Mandat, un nou espai de participació amb el nom de 'Fòrum Estratègic' donarà veu a la ciutadania en relació amb els temes que comporten una visió global de ciutat.