Autobusos que purifiquen l'aire ja circulen per l’AMB

Autobusos que purifiquen l'aire ja circulen per l’AMB

 Avui s’estrena la primera campanya de publicitat en  autobusos que purifica l'aire de l’Estat espanyol.   Els vinils

publicitaris estan tractats amb un producte a base de  diòxid de titani que purifica l’aire, avalat per la UE.   Cada m2 d’anunci descontamina l’aire equivalent a plantar un  arbre adult.   Els vinils que purifiquen l’aire formen part de l’innovador  projecte Òrbita, el primer protocol sostenible i purificant de  publicitat exterior, que han creat les empreses Direxis,  

Teletransfer, Endutex i l’agència de marketing conscient  Greenin.  

Badalona, 16 de desembre – Una flota de 14 autobusos de la companyia Tusgsal circula ja per  l’àrea metropolitana de Barcelona amb vinils publicitaris que purifiquen l’aire per on passen.  

Aquests vinils purificadors formen part d’un innovador protocol per a la producció de  publicitat exterior, que s’ha presentat aquesta tarda en un acte públic al Port de Badalona. 

El grup de mobilitat Direxis, al qual pertany l’empresa d’impressió Teletransfer, ha  desenvolupat aquest protocol sostenible i purificant Òrbita per a la creació i producció de  publicitat exterior, que és el primer de l’Estat espanyol. El proveïdor Endutex, que aporta el  producte purificant, i l’agència de marketing conscient Greenin, que el comercialitza en  exclusiva a les marques, formen part del projecte.  

El protocol Òrbita comprèn un circuit conscient de producció de suports publicitaris que inclou  4 fases: el procés d’impressió ecològic, amb tintes a base d’aigua, l’ús de materials lliures de  PVC, el sistema de purificació de l’aire Pure Air Print i el procés de reciclatge totalment  certificat.  

Com funciona?  

El vinils publicitaris amb què es cobreixen els autobusos estan tractats amb Pure Air Print, una  capa formada per aigua i nanopartícules de diòxid de titani. A través del procés de la  fotocatàlisi es desencadena una reacció química que elimina les partícules contaminants de  l’aire.  

Cada autobús està recobert amb 54 m2 de vinil que purifica l’aire, que equivalen a 54 arbres.  Diverses marques, com Planthia, que s’alineen amb els valors de la sostenibilitat, han volgut  formar part d’aquest canvi sostenible en el sector publicitari.  

El procés de la fotocatàlisi  

Els suports que purifiquen l’aire aplicats a publicitat inclouen una tecnologia que els  converteix en elements descontaminants gràcies al principi de la fotocatàlisi. És a dir, a partir  de la llum solar, es produeix una reacció química que transforma l’oxigen i el vapor d’aigua de  l’atmosfera en agents netejadors de partícules contaminants, com ara els gasos d’efecte  hivernacle.  

Diferents estudis, empreses i institucions avalen la tecnologia fotocatalítica, guanyadora del  projecte iScape de la UE, formulat per descontaminar les ciutats d'Europa.  

Aquest gran benefici per al planeta està intrínsecament relacionat amb el benestar de les  persones. Segons l’Organització Mundial de la Salut, actualment, 9 de cada 10 persones  respirem aire contaminat. A més, calculen que cada any moren 7 milions de persones a causa  de la contaminació de l’aire i les ciutats en són un dels principals focus.  

Acte de presentació  

En la presentació han intervingut, per ordre, Carles Fàbregas, director general del grup Direxis,  Josep M. Parra, administrador de Teletransfer, Joan Villareal, director d’Endutex, i Sergi López,  CEO de Greenin. 

Carles Fàbregas, director general del grup Direxis, ha destacat “el compromís ambiental amb  la societat de l’empresa de mobilitat i transport de viatgers, que amb Òrbita fa una aposta per  la innovació ” 

Josep M. Parra, administrador de Teletransfer, ha afirmat que “l’any que l’empresa fa 30 anys  en el món de la impressió de gran format vol seguir aportant valor a la societat treballant en un  projecte sostenible com és Òrbita”. 

Joan Villareal, director d’Endutex, l’empresa proveïdora de Pure Air Print, ha posat en  rellevància el fet que el producte va guanyar el concurs iScape de la UE i que treballaran  “perquè s’identifiquin els autobusos retolats per Òrbita com espais descontaminants”.  

Sergi López, CEO de Greenin, ha destacat que “amb el protocol Òrbita tenim l'oportunitat de  sumar-nos al canvi de cicle. És hora de deixar de fer publicitat exterior per passar a la puricitat  exterior”.  

També hi han assistit representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments  locals.