Viladecans aposta per la igualtat en l’esport

Viladecans aposta per la igualtat en l’esport

L’Ajuntament ha creat el Pla local de polítiques feministes en els esports (2022-2026), que porta per lema

Per la igualtat de gènere, juguem en equip, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més justa per a totes les persones. El nou document, aprovat en el darrer Ple Municipal, respon a l’objectiu específic de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) de buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere, edat i discapacitat.

La creació d’aquest Pla local de polítiques feministes en els esports és un element clau que vol fixar les bases d’un abordatge global de les desigualtats detectades en el món esportiu local a través del desenvolupament de mesures concretes, avançant cap a la consecució de l’equitat de gènere en la pràctica esportiva a Viladecans. El Pla contempla quatre eixos d’actuació: Eix 1, Avançant en el canvi intern de perspectiva; Eix 2, Impuls de l’equitat de gènere en la pràctica esportiva per a tota la ciutadania; Eix 3, Els valors coeducatius en l’esport escolar, i Eix 4, Les entitats esportives com a motor de transformació social.

En el primer eix, s’hi engloben  propostes d’accions dirigides a impulsar canvis en l’organització municipal en sentit intern i a nivell tècnic. S’hi inclouen, entre d’altres, la potenciació de l’ús d’una comunicació inclusiva i no sexista, la revisió amb perspectiva de gènere de les subvencions, premis i contractació de serveis esportius, o la millora dels sistemes de recollida d’informació i d’indicadors. Tot això aportant formació especialitzada al personal tècnic corresponent.

Més equipaments esportius

Pel que fa al segon eix del nou Pla, s’hi inclouen accions dirigides a les activitats físiques i esportives d’àmbit comunitari i el ràpid augment d’equipaments esportius municipals, amb la construcció de dues pistes poliesportives i un camp de futbol 7 a Can Sellarès i una pista coberta a l’Escola El Garrofer. Està previst, ja a mig termini, el creixement del Parc Esportiu de la Torre-roja (amb la urbanització del nou barri de Llevant), la construcció del tercer gran complex poliesportiu municipal, a Can Ginestar, i el futur estadi d’atletisme.

L’objectiu principal és promoure l’equitat de gènere en la participació i l’oferta d’activitats, així com en l’accés i l’ús dels equipaments i espais esportius, vetllant per una redistribució dels recursos que fomenti la igualtat. La visibilització de les dones i persones LGBTI+ esportistes i professionals de l’àmbit esportiu és també una altra de les línies de treball. A més a més, s’hi inclouen accions per a l’abordatge de les conductes sexistes i de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques en els espais esportius.

Respecte al tercer eix d’actuació inclòs en el Pla de polítiques feministes, la seva finalitat principal és promocionar els valors coeducatius en les activitats físiques i esportives dirigides al públic escolar, impulsant mesures relacionades amb la incorporació de la perspectiva de gènere en les activitats i l’oferta esportiva escolar del municipi, la sensibilització de les famílies de l’alumnat i la prevenció de les conductes sexistes i les violències masclistes i LGBTI-fòbiques, entre d’altres.

El quart i últim eix té com a objectiu principal facilitar a les entitats locals eines i recursos per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el si de les organitzacions, així com acompanyar-les en la implementació de mesures que treballin per l’equitat de gènere i la no-discriminació per raó de sexe o gènere, orientació sexual, expressió i identitat de gènere.

Per la igualtat de gènere en els esports, a Viladecans movem fitxa

A Viladecans s’actua per la igualtat de gènere en els esports i es vol visibilitzar-la. En la Nit de l'Esport 2022 es va projectar el vídeo: "Per la igualtat de gènere en els esports, a Viladecans movem fitxa!", un audiovisual que vol fer visible l’esport practicat per dones a Viladecans i promoure la igualtat de gènere en aquest àmbit. Ha comptat amb la participació d’esportistes d’elit i entitats esportives de Viladecans. Podeu veure el vídeo aquí: https://youtu.be/X-rH81hVpq0.

A més, dins de la campanya municipal de comunicació per promoure el nou pla de polítiques feministes en els esports, es poden veure pels carrers de la ciutat un seguit d’opis publicitaris amb fotografies de dones esportistes viladecanenques i el nom del document que estableix les bases del pla recentment creat, Per la igualtat de gènere, juguem en equip.

Fuente: Ajuntament de Viladecans