La detecció precoç de l’ictus pot evitar danys  irreversibles

La detecció precoç de l’ictus pot evitar danys irreversibles

L’ictus és una alteració de la circulació de la sang al cervell que pot produir diferents  graus de discapacitat en la memòria,

la mobilitat, la parla i l’autonomia de la persona que el pateix. El nivell de gravetat de les seqüeles que pot causar un ictus ve  determinat pel temps que es triga en donar assistència al pacient i, per tant, la  rapidesa en la detecció i l’atenció mèdica urgent és primordial. 

Per aquest motiu, i baix el lema “Els minuts poden salvar vides. Coneix els símptomes.  Avisa que és un ictus. Guanya un #TempsPreciós”, l’Organització Mundial de la Salut  (OMS) centra la campanya d’enguany del Dia Mundial de l’Ictus, que es celebra avui,  29 d’octubre, en la importància d’aprendre a identificar els símptomes de l’ictus per  sol·licitar atenció mèdica urgent el més aviat possible i minimitzar els efectes que pot  provocar en el pacient. 

En el marc d’aquesta campanya, i per tal de sensibilitzar la nostra població,  entrevistem el Dr. Mario Jato del servei de neurologia de l’Hospital. 

- Quin impacte té l’ictus en la salut pública? 

Enorme. L’ictus és la primera causa de discapacitat  en adults, la tercera causa de mort i la segona de  demència en països desenvolupats. Això dona una  idea de la seva repercussió des del punt de vista  de 13.000 ingressos hospitalaris l'any, fet que significa  que es produeix un ictus cada 40 minuts. 

- Com es pot minimitzar el seu impacte? 

Durant les primeres hores d’un ictus, disminueix la circulació sanguínia en una zona  del cervell. Passades poques hores, aquestes àrees cerebrals quedaran danyades per  sempre i deixaran seqüeles com la pèrdua de força, alteracions en la parla i/o en la visió, etc. Per aquest motiu, resulta summament important la detecció precoç, per tal  de poder demanar assistència l’abans possible i donar atenció mèdica urgent per  minimitzar els possibles efectes. 

- Com es pot detectar un ictus? 

En general, els símptomes són suficientment clars com perquè el pacient que ho  sofreix o la família ho detectin. El més habitual és que apareguin de forma brusca i es  poden materialitzar amb la pèrdua de força o sensació d’endormiscament en un braç,  cama o en ambdós, disminució de la visió en un ull o en una zona del camp visual,  dificultats per parlar, desviacions de la boca o problemes per caminar. 

En aquest sentit, el Departament de Salut ha dissenyat el sistema “RAPID”, que  consisteix en revisar, veloçment i de forma senzilla, si alguna de les capacitat següents  es troben alterades: 

- Quin és el protocol d’actuació en cas d’ictus? 

S’activa el Codi Ictus, un sistema d’atenció sanitària establert en el territori català per a  realitzar un diagnòstic i tractament urgent als pacients que sofreixen un ictus. Implica  la participació de l’Atenció Primària, dels hospitals comarcals, dels sistemes de transport sanitari i dels centre hospitalaris de referència. S’inicia amb l’activació d’un  trasllat ràpid dels pacients amb un ictus als centres sanitaris capacitats per a portar a  terme proves diagnòstiques i tractaments en els primera hores d’evolució per tal de restablir la circulació cerebral i fer que les zones afectades no sofreixin un dany  irreversible. Això es tradueix en una disminució dels símptomes durant l’ingrés i de les  seqüeles. 

- Com és la recuperació després de l’ictus? 

Durant l’ingrés, els pacients són valorats pel servei de Rehabilitació per tal d’establir el  pla més idoni per a cada persona. L’objectiu és aconseguir que a curt/mig termini els  pacients presentin el màxim grau d’autonomia. En funció del perfil del pacient, aquest  procés es realitza en centre sociosanitaris, en les unitats de rehabilitació o en el mateix  domicili del pacient. 

- Quins consells donaries a la població per prevenir un ictus? 

Prendre les mesures bàsiques de salut: evitar el tabac i el consum excessiu d’alcohol,  detectar quan abans la presència d’hipertensió arterial, xifres elevades de colesterol o  diabetis o malalties cardíaques. Si ja estem rebent fàrmacs per algunes de les  malalties mencionades, és molt important seguir correctament el tractament i els  controls mèdics. També és de gran importància realitzar activitat física i seguir una  dieta idònia. 

Fuente: Hospital de Viladecans