Viladecans adapta la normativa interna de control antifrau

Viladecans adapta la normativa interna de control antifrau

El Ple Municipal va aprovar ahir, 31 de març, el Pla de Mesures Antifrau, la Política antifrau i anticorrupció i el protocol de gestió

i assignació dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Seguint la normativa europea, el nou Pla complementa i inclou les mesures ja existents: el Codi Ètic i de Conducta, el pla anual de control financer i la declaració d’absència de conflictes d’interès. El Pla s’aplicarà en el marc dels projectes i subprojectes finançats pels fons MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència) o altres fons europeus, però també en qualsevol gestió municipal.

L’Ajuntament de Viladecans ja ha rebut finançament Next Generation per a tres dels projectes presentats: Agenda Urbana (200.000 euros); competitivitat empresarial –suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització– (720.000 euros) i implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà (2,5 milions d’euros).

El document del pla antifrau local s’articula al voltant de les mesures de prevenció, de detecció i de correcció i persecució del risc de frau, i conté el manual del pla mateix; el codi ètic i de conducta; la guia de principis ètics; l’informe d’avaluació dels riscos de frau; el document sobre la política antifrau i anticorrupció; el protocol de gestió i assignació de fons; la declaració institucional de lluita contra el frau; la declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI); el llistat de red flags –banderes vermelles, o exemples de situacions crítiques o que poden arribar a comportar una irregularitat– i test d’avaluació anual.

L’aprovació del nou pla antifrau està motivada en l’establiment, per part del Reglament del Parlament Europeu i del Consell –en data 12 de febrer del 2021–, del Mecanisme de Recuperació o Resiliència, que imposa l’obligació que tots els estats membres que gestionin fons europeus vinculats al PRTR reforcin les seves eines de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, de manera que garanteixin la protecció dels interessos financers de la Unió, i la lluita contra el frau.

L’origen del pla antifrau acabat de ratificat és, a l’Estat espanyol, en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que s’ha dotat de dues ordres ministerials per configurar el seu sistema de gestió. Una d’elles, l’HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, desenvolupa les diferents eines per a una correcta gestió dels fons del PRTR. Una d’elles és el reforç als mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos. En el seu art. 6.1 estableix: “Tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un Pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació respectiu, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos”.

Fuente: Ajuntament de Viladecans