La FAV de Sant Boi porta al Ple de l’Ajuntament la construcció del primer Centre de Dia públic a la ciutat.

La FAV de Sant Boi porta al Ple de l’Ajuntament la construcció del primer Centre de Dia públic a la ciutat.

La Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi portarà el pròxim 28 de setembre  una nova proposta al Ple Municipal,

a través d’ERC Sant Boi i després de fer-la arribar  el darrer 11 de setembre a tots els grups municipals del consistori; la cessió d’ús del local públic de la promoció del Camí del Llor per allotjar el primer Centre de Dia  propi de la ciutat. El Centre de dia és un servei d'acolliment residencial adreçat a  persones de seixanta-cinc anys - al voltant del 20% de la població de Sant Boi de  Llobregat - que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius  d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la  persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar  suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. Tot i que la ciutat  compta amb 8 equipaments d’aquest tipus, cap es troba en situació pública i només 4  disposen del programa PEV (Prestació econòmica vinculada al servei).  

L'abril de 2010 es va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal de 48 habitatges  dotacionals amb serveis complementaris i local social al sector Camí del Llor (entre la  ronda de Sant Ramon, el carrer Pollancres i Lleida). Davant la demanda històrica del  moviment veïnal de Marianao de comptar amb servei de Biblioteca al barri, i la  impossibilitat de destinar-hi una part del solar de la plaça Mercè Rodoreda a aquest fi,  es va contemplar l’opció que aquest local social alberges aquest equipament. La falta  de m2 que estipula la Diputació de Barcelona per incorporar-se a la xarxa de  biblioteques, va acabar per situar el futur projecte bibliotecari entre els carrers Francesc  Pi i Margall i Lluís Pascual Roca. És per això que, enfront de la manca d’ús actual del  local social, la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi proposa la idoneïtat de  cedir aquest local a la Generalitat de Catalunya per posar en marxa el primer Centre de  Dia propi en situació pública. La mateixa Federació veïnal va mantenir el darrer mes  d’abril una reunió amb el Departament de Drets Socials on es va compartir la falta  d’aquest tipus d’equipaments a la ciutat, i a on el secretari general va transmetre la  voluntat de gestionar-ne si existia la cessió d’un espai municipal apte per aquests usos. 

I un complex assistencial al solar públic del barri de Camps Blancs. 

La Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi i la Marea Pensionista han reiterat en  diverses ocasions la necessitat de “construir un complex assistencial amb pisos assistits,  residencia i centre de dia de gestió pública” al solar de titularitat municipal del barri de  Camps Blancs, a les antigues escoles Milà i Gelabert. Aquesta reivindicació històrica,  suma més de 7 anys, compte amb la negativa del govern municipal a destinar-hi el 100%  del solar per aquest complex, ja que pretén la construcció de 91 nous habitatges dins el  projecte urbanístic “Cosint Barris”. Ambdues entitats reiterem la certesa de continuar  reclamant aquests serveis pels i les veïnes de Sant Boi de Llobregat.