Gavà promou nous espais de participació ciutadana

Gavà promou nous espais de participació ciutadana

El Ple aprova la creació del Consell dels Infants i del Consell de  l’Esport  L’Ajuntament de Gavà ha donat llum verda

a dos nous consells de participació sectorial:  el Consell dels Infants i el Consell Municipal d’Esport. Es tracta d’òrgans consultius i  de debat que tenen, entre les seves funcions assessorar, informar i elaborar  propostes relacionades amb el seu àmbit d’actuació. 

El Ple municipal ha aprovat, de manera inicial, la creació de tots dos òrgans participatius  i els respectius reglaments. Uns mecanismes que tenen l’objectiu de reforçar les  polítiques de participació a la ciutat. 

Donar veu als nens i nenes de Gavà 

El Consell d’Infants de Gavà és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament en cooperació  amb els centres educatius del municipi.  

Respon a la voluntat d’implicar els nens i nens en el debat sobre la vida a la ciutat,  tot promovent la reflexió, la disposició al diàleg, l’empatia, la tolerància i la  responsabilitat. Alhora permetrà posar en valor les seves opinions i sensibilitzar el  conjunt de la ciutadania sobre els drets dels infants. Serà un espai on aprendre i  educar en la participació en els assumptes col·lectius i promourà que la infància tingui  cabuda com a ciutadania de ple dret. 

El Consell estarà format per nens i nenes escollits entre els infants de 5è i 6è de Primària de tots els centres educatius de Gavà. Hi haurà un representat de cada  aula, així com dos alumnes de l’escola d’educació especial Maria Felip. 

Un cop constituït podran treballar qualsevol temàtica i de qualsevol àmbit que els infants  considerin importants per al seu benestar. L’Ajuntament informarà i consultarà al  Consell d’Infants en els temes que tinguin relació amb la infància o en aquells que  es consideri que pugui fer una aportació d’interès. El Consell també podrà ser 

consultat per a l’organització d’activitats adreçades als infants que impulsi  l’Ajuntament. 

En cada curs escolar es desenvoluparà un projecte anual com a mínim, la temàtica del  qual s’escollirà en la sessió constitutiva del Consell, que se celebrarà al voltant del 20  de novembre, Dia Internacional dels Drets de l’Infant. El Govern municipal es  compromet a estudiar les seves propostes, a valorar-les i, en cas de no acceptar 

les, justificar el motiu i donar-ne compte. 

Suma d’esforços en la promoció de l’esport 

Un segon òrgan participatiu de caràcter deliberatiu i consultiu serà el Consell Municipal  de l’Esport. Una eina de suport a les entitats i clubs de la ciutat, fent-les partícips  de les polítiques municipals adreçades a promoure l’activitat esportiva com a eina  d’integració, de foment de la vida saludable i de la igualtat d’oportunitats, així com de  dinamització econòmica. 

Presidit per l’alcaldessa Gemma Badia, o en el regidor o regidora qui delegui, hi  formaran part representants de clubs o associacions esportives de la ciutat. També es  comptarà amb la ciutadania, les associacions comercials i entitats empresarials, amb  associacions socials que treballin la inclusió en el món de l’esport, amb els Jocs  Escolars, i amb representació de tots els grups polítics municipals i regidors no adscrits. 

Entre les seves funcions hi haurà les de col·laborar en la política de foment i  promoció de l’esport a Gavà, estudiant i fent propostes de les necessitats de la  ciutadania en aquest àmbit i contribuint a planificar les solucions corresponents. 

També proposarà i promourà accions que contribueixin a reforçar l’atractiu esportiu  de la ciutat, facilitant l’accés de la ciutadania a l’activitat física i esportiva, i a  posicionar Gavà com a referent de l’esport. A més estudiarà i debatrà propostes  respecte l’impacte d’esdeveniments econòmics en l’economia local, i fomentarà  l’associacionisme i la seva gestió professionalitzadora. 

El Consell de l’Esport es reunirà en sessió plenària i pública un mínim dues vegades  d’any, i es renovarà a l’inici de cada mandat de la Corporació municipal.

Fuente: Ajuntament de Gavà