El Ple municipal declara Viladecans “Ciutat amiga de les abelles”

El Ple municipal declara Viladecans “Ciutat amiga de les abelles”

El Ple municipal de Viladecans de juny va aprovar per unanimitat la declaració formal

de “Viladecans, ciutat amiga de les abelles i dels pol·linitzadors silvestres”, per tal de reconèixer el paper essencial d’aquests insectes pel que fa al manteniment dels ecosistemes terrestres, en la producció agrícola i en la seguretat alimentària. Per aquest motiu, la ciutat es compromet a continuar treballant per al desenvolupament del programa municipal “Bee Happy”, que vol implementar actuacions que permetin contribuir a la conservació dels pol·linitzadors silvestres.

L’Ajuntament es compromet a què la conservació dels pol·linitzadors silvestres sigui un eix específic de l’estratègia per a la conservació de la biodiversitat del municipi i a treballar en col·laboració amb altres ciutats que tinguin plans, programes o projectes vinculats amb la conservació dels pol·linitzadors silvestres i dels seus hàbitats. El Consistori viladecanenc també fa una crida a les empreses, als agricultors i agricultores, a la ciutadania, a les escoles, a les entitats i associacions perquè, cadascú des de la seva competència i en el seu àmbit d’actuació, treballi i col·labori en implementar actuacions que permetin contribuir a la conservació dels pol·linitzadors silvestres.

L’Ajuntament desenvolupa des de l’any 2014 el projecte “Bee Happy” que té com a objectiu tenir cura de les abelles com a espècie d’especial interès per garantir la vida i, més concretament, la producció agrícola i la seguretat alimentària. A diversos indrets de la ciutat, l’Ajuntament manté ruscos d’abelles i, al Parc de Mas Ratés, hi ha la Casa de les Abelles, un edifici que compta amb una exposició permanent d’un programa formatiu sobre la vida de les abelles i una programació estable educativa orientada al públic familiar.

El projecte local “Bee Happy”, en funcionament des de 2014, desenvolupa projectes alineats amb els diferents objectius de les estratègies nacionals i internacionals. Les seves línies estratègiques són:

- Promoure hàbitats favorables per als pol·linitzadors i crear corredors de flors, plantes i ruscos amb la implantació de ruscos a la muntanya, a la ciutat i al litoral, amb la creació de prats de papallones a diferents parcs urbans i forestals, amb la col·locació d’hotels d’insectes a parcs, patis, jardins i balcons i amb la renaturalització de la ciutat des dels parcs urbans als escocells del carrer i als balcons de la ciutat.

- Millorar la gestió dels pol·linitzadors i reduir els riscos derivats de plagues, patògens i espècies invasores i de l’ús de productes fitosanitaris a partir del seguiment i vigilància de la presència de residus de pesticides i altres contaminants a través de les anàlisis de la mel, el pol·len i la cera de les abelles dels nostres ruscos així com el control d’espècies invasores com la vespa velutina.

- Recolzar la investigació per a la millora del coneixement dels pol·linitzadors a partir d’elaborar el mapa de les plantes mel·líferes de Viladecans, de fer el seguiment dels insectes pol·linitzadors presents al municipi i de donar continuïtat al Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) que es desenvolupa des del 2012.

- Garantir l’accés a la informació i divulgar la importància dels pol·linitzadors des de la Casa de les Abelles. Aquest equipament es complementa amb els tallers “El món de les abelles i l’apicultor” i “Les abelles solitàries“ que des de l’any 2016 s’ofereixen als centres docents de la ciutat, així com el tinkering de les abelles, l’activitat que permet visitar un rusc i participar en l’elaboració de mel, així com activitats més divulgatives com la Fira de Sant Ponç i la Festa de la Mel. El compromís ciutadà amb la creació de corredors de flors i plantes per afavorir el verd i la vida dels pol·linitzadors a la ciutat s’estructura a través de la proposta “Un metre quadrat de natura als balcons” i “Un metre quadrat de natura als escocells”. El foment de l’apicultura urbana s’estructura a partir del servei de l’obrador de la mel de la Casa de les Abelles i dels cursos de formació.

- Utilitzar les abelles com a bioindicador de la qualitat ambiental a través de les anàlisis dels seus productes perquè ens permeten tenir informació relativa a la contaminació de l’aire, del sòl i també dels al·lergògens.

- Impulsar una política fiscal activa per a la conservació de les abelles a través de la bonificació de fins a un 80% de la taxa de llicència d’activitat d’explotacions apícoles.

La ciutat de Viladecans té un llarg compromís amb la preservació del medi ambient i amb la conservació i foment de la biodiversitat. L’Agenda 21, aprovada pel Ple Municipal d’abril de 1999, va ser el primer pacte per a la sostenibilitat i des del 19 de maig de 2008, quan l’Ajuntament va signar la Declaració del Compte Enrere 2010 promoguda per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, el compromís és treballar per frenar o reduir el ritme actual de pèrdua de biodiversitat. El 23 d’octubre de 2008, Viladecans es va adherir a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, institució vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias que presideix l’alcalde Carles Ruiz.

Foto: Activitat formativa “Fem Mel”, del programa “Bee Happy”

Fuente: Ajuntament de Viladecans