Projecte Òrbita, per millorar l’èxit escolar, d’aquest curs 2021-2022

Projecte Òrbita, per millorar l’èxit escolar, d’aquest curs 2021-2022

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, i Albert Grau, director dels Serveis Territorials

d’Educació al Baix Llobregat, van lliurar divendres, dia 17 de juny, a Can Calderon, els diplomes als i els 46 alumnes que han participat aquest curs escolar en el Projecte Òrbita. Aquesta iniciativa està impulsada per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb empreses de la zona, per millorar l’èxit escolar d’alumnes d'entre quinze i setze anys.

El Projecte Òrbita ha permès que alumnes dels sis instituts públics i els quatre concertats de la ciutat desmotivats escolarment o amb retard d’aprenentatge desenvolupin tasques formatives en entorns laborals. L’objectiu és que aquest projecte de diversificació curricular els animi a aprofitar les classes per superar satisfactòriament l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i continuar els estudis en formació professional per tal de realitzar una més òptima transició del món educatiu al mercat de treball.

La iniciativa es va començar a desenvolupar el curs 2008-2009, en què van participar dotze alumnes. Es tracta d'un projecte pensat per a estudiants de 3r i 4t d'ESO —i, excepcionalment, de 2n d'ESO que hagin repetit—, en què l’alumnat realitza estades temporals a empreses d'un sector que els crida expecialment l'atenció, sense deixar de banda, però, els seus estudis bàsics. El Projecte Òrbita va molt més enllà d'introduir aquests alumnes amb dificultats en el món laboral, i proposa oferir un entorn en el qual aquests hi guanyin en confiança, autoestima i, en última instància, motivació en els seus estudis. D'aquesta manera, l'objectiu és donar a aquests alumnes eines per combatre el fracàs escolar, a partir d'una experiència enriquidora fora de l'aula que els serveixi també a dins.

Fuente: Ajuntament de Viladecans