caenes

Noticias del Baix

Image
Image
Image
Image
Prevenció d'actes violents als recintes esportius

Prevenció d'actes violents als recintes esportius

La Federació Catalana de Futbol notificarà a tots els clubs les persones amb l’accés prohibit a qualsevol instal·lació esportiva, com a causants d’incidents en camps de futbol o pavellons de futbol sala.

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i la Federació Catalana de Futbol han mantingut una nova reunió de treball a la seu central de l’FCF, a Barcelona, per tal de seguir amb la col·laboració conjunta en la prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

En la trobada, s’ha valorat molt positivament l’establiment d’un canal, per a què la Direcció General d’Administració de la Seguretat (DGAS) comuniqui, a la FCF,  les dades necessàries per millorar l’execució de les sancions de prohibició d’accés als recintes esportius a Catalunya.

La Federació Catalana de Futbol, al seu torn, informarà a tots els clubs qui són aquestes persones, per poder complir i garantir l’execució de la sanció, i evitar d’aquesta manera la seva entrada als camps, pistes i pavellons d’arreu del territori català. L’objectiu és fer un front comú per identificar els espectadors que tenen actituds reiterades que perjudiquen el bon desenvolupament d’un partit de futbol o de futbol sala.

A més, també s’ha recordat el protocol de col·laboració ja existent en matèria de prevenció i seguiment de les conductes contràries al bon ordre esportiu, així com de la campanya de sensibilització conjunta de l’FCF i el cos de Mossos d’Esquadra #JoJugoNet.

Per part de la Federació, han estat presents en la reunió el secretari general, Oriol Camacho, i el coordinador de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita Contra la Violència, Francesc Bartoll, entre d’altres.


Treball colze a colze de Mossos d’Esquadra, FCF i DGAS

Les tres institucions es van reunir per primera vegada de forma conjunta per treballar activament en la prevenció de la violència i conductes intolerants en les competicions de futbol i futbol sala de Catalunya el passat 16 de setembre de 2021.

Actualment, Mossos d’Esquadra manté reunions periòdiques –a través de la seva Oficina de l’Esport- de coordinació amb la FCF i la DGAS, amb qui treballa colze a colze per erradicar les conductes i comportaments incívics, com ara els incidents de públic, en els recintes esportius.

La DGAS és l’organisme de la Generalitat de Catalunya que, entre d’altres funcions, té atribuïda la competència sancionadora en matèria de violència esportiva, així com la d’adoptar les mesures de prevenció i seguretat en l’àmbit de la lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

Fuente: Govern de Catalunya