Ciutat climàticament neutra el 2030

Viladecans Ciutat climàticament neutra el 2030

El Ple municipal de gener, celebrat el, 27 de gener, va aprovar que Viladecans presenti la seva candidatura a la

Comissió Europea per adherir-se a la missió de ser una de les cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres l’any 2030 del continent. L’alcalde Carles Ruiz queda, d’aquesta manera, habilitat per presentar “l’expressió d’interès” de Viladecans davant del govern europeu, que el 25 de novembre del 2021 va llançar una crida adreçada a les ciutats per unir-se a la Missió sobre Ciutats Climàticament neutres i Intel·ligents. L’objectiu de la crida europea és aconseguir cent ciutats europees climàticament neutres i intel·ligents per a l'any 2030 i garantir que aquestes ciutats actuïn com a centres d'experimentació i innovació per permetre que totes les ciutats europees ho facin l'any 2050.

Viladecans vol unir-se a la missió que posarà les ciutats seleccionades a l'avantguarda de la innovació de la transició cap a la neutralitat climàtica, com a part del Pacte Verd Europeu. Les cent ciutats seleccionades desenvoluparan un Contracte pel Clima amb el suport de la Plataforma de la Missió, i conjuntament amb la ciutadania i agents locals, per assolir la neutralitat climàtica el 2030. El fet de participar en la missió, i les posteriors aprovació i implementació del Contracte pel Clima, facilitarà l'accés a determinades convocatòries de finançament en l'àmbit europeu i nacionals i permetrà el treball en xarxa amb altres ciutats i institucions europees que comparteixen el mateix objectiu, a més del suport expert de la Plataforma de la Missió durant l'elaboració i implementació del Contracte pel Clima.

L'Adhesió a la missió i desenvolupament del Contracte pel Clima representaria per a la ciutat un gran impuls per continuar treballant per la transició ecològica i assolir la neutralitat climàtica, comportant múltiples beneficis per a la ciutat en termes de reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, la congestió i l'estalvi energètic, entre d'altres, revertint en un estil de vida més saludable de tots els ciutadans i ciutadanes.

La presentació de la candidatura de Viladecans al projecte europeu ha suposat l’actualització i reformulació de la missió de transició ecològica proposada en el Marc Estratègic de la Ciutat Viladecans 2030, ja que els reptes adquirits amb la presentació de l’adopció del compromís de la Comissió Europea obliguen a accelerar la intenció de convertir Viladecans en una ciutat climàticament neutra de l’any 2030 a l’any 2050.

Una ciutat històricament compromesa amb la sostenibilitat

Viladecans compta amb una llarga experiència en el desenvolupament d’estratègies de sostenibilitat i transició ecològica. L’esforç i compromís mediambiental de la ciutat es va iniciar amb l’aprovació de l’Agenda 21 i posteriorment amb l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local l’any 2008, que ha derivat en l’elaboració i aprovació d’un seguit de plans orientats a la reducció d’emissions de GEH que va culminar amb l’aprovació del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC) pel Ple municipal en sessió del mes d’abril del 2018.

El projecte Vilawatt, iniciat en el marc del Programa Europeu Urban Innovative Actions (UIA), ha estat una palanca clau per avançar cap a la transició ecològica a la ciutat tot implicant la ciutadania i agents locals en el foment de l’eficiència energètica.

El Ple municipal del 26 de setembre del 2019, davant les evidències de la gravetat de la crisi climàtica, va aprovar la Declaració local d'emergència climàtica que estableix el compromís d'assolir la neutralitat climàtica per a l'any 2035 o, com a molt tard, el 2040, i articula tres instruments per promoure el treball transversal i col·laboratiu entre els diferents actors del territori: una Taula de Treball Participativa, el Pacte Viladecans pel Clima i una Comissió tècnica per a l'Emergència Climàtica a Viladecans.

El Ple Municipal del 30 de setembre del 2021 va aprovar el Marc Estratègic de Ciutat Viladecans 2030, un document que defineix el marc estratègic de la ciutat de cara al 2030 i prepara la ciutat del 2050, tot alineant-se amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, l'Agenda Urbana de la Unió Europea i l'Agenda Urbana Espanyola.

El document identificava la "Transició Ecològica" com a un dels eixos estratègics de ciutat i defineix 25 reptes de ciutat i cinc missions, que ajudaran a prioritzar l'acció de govern fins al 2030. Entre les cinc missions, grans objectius de ciutat a assolir a mitjà i llarg termini i que requeriran de la implicació de la societat per al seu assoliment, se'n proposa una d'específica en l'eix estratègic de Transició Ecològica: reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) en un 40 % el 2030, un 80 % el 2035 i un 100 % el 2050 per fer de Viladecans una ciutat climàticament neutra al 2050. Ara, aquesta missió es modifica per accelerar el procés de reducció d’emissions.

El Ple Municipal de Viladecans del 30 de setembre del 2021 va aprovar el nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia adaptant els compromisos recomanats per la Comissió Europea tant pel que fa a la reducció de GEH com a l'assoliment de la neutralitat climàtica l'any 2050. Amb el nou compromís, Viladecans vol assolir aquest repte el 2030, sent un laboratori d'experimentació i innovació per a Europa.

Fuente: Ajuntament de Viladecans